Ringmerking av fugl med vekt på fjæreplytt på Sørkappøya sommer-høst 2009    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art Pullus IK 2K Adult Totalt  
Fjæreplytt (Purple sandpiper) 7 347   166 520  
Myrsnipe (Dunlin)   3     3  
Sandløper (Sanderling)   2     2  
Polarsvømmesnipe (Gray phalarope)       2 2  
Steinvender (Turnstone)   20     20  
Sandlo (Ringed plover)   11     11  
Polarsnipe (Knot)   1     1  
Krykkje (Kittiwake)     1   1  
Tyvjo (Arctic skua) 3       3  
Rødnebbterne (Arctic tern) 13 7 2 4 26  
Snøspurv (Snow bunting)         23  
          0  
          0  
          0  
          0  
TOTALT ringmerket pr 23. september         612