RINGMERKING AV FUGL PÅ SØRKAPPØYA SOMMER-HØST 2009
3
Art/dato Dato 30.7. 31.7. 1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9.
Fjæreplytt Adult               1 3   6 5 2 1 1 1 3 1     2 2   1 2   2   4 1 5 5 7 6       1         5 2 4 1 32 7   23 20 4     5 1   166
  1K                       1                 13 7 1 1 1 20 5 4 2 3 14   2 4       8 10 5 20 4 36 8 27 3 19 5   55 44 20     5     347
  Pullus                       3 1     2                           1                                                       7
  Totalt 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 6 9 3 1 1 3 3 1 0 0 15 9 1 2 3 20 7 4 6 5 19 5 9 10 0 0 0 9 10 5 20 4 41 10 31 4 51 12 0 78 64 24 0 0 10 1 0 520
Polarsvømmesnipe Adult 2                                                                                                                 2
Myrsnipe 1K                                           2                                                                       2
Steinvender Ad.                                                 1                                                                 1
  1K                                                 1 2 3 2     2   1 3 1     1 1                                     17
Sandlo 1K                                                   1       1 4 1   1       1                                       9
Sandløper 1K                                                                                 1                 1               2
                                                                                                                      0
  2K                                                               1                                                   1
Krykkje                                                                                                                     0
Tyvjo pull                       2     1                                                                                     3
Rødnebbterne pull 1 5               4                         2                   1                                                 13
  1K                                                 1 1       1 1             3                                       7
  3K+                                                 3 1                                                               4
  2K                                                   1                       1                                       2
                                                                                                                      0
Snøspurv                         1   8 6 2   1             1 3                                 1                             23
                                                                                                                      0
TOTALT   3 5 0 0 0 0 0 1 3 4 6 12 3 9 8 5 3 2 0 0 15 11 3 2 10 29 10 6 6 7 26 7 11 14 1 0 0 15 11 5 21 4 42 10 31 4 51 12 0 79 64 24 0 0 10 0 0 606