Mystery Wader

Individet hadde tilhold i Adventdalsdeltaet 11. juni 1993. Fotos av Mikael Hake og Mikael Lagerborg.

Seriøse utredninger angående artstilhørighet kan sendes direkte til NSKF's sekretær (se under linker).