Fotogalleri, Svalbard 2009

Ordinære dokumentasjonsbilder av fugl knyttes til bildegalleriet i Artsobservasjonsbasen. 
Her presenteres et utvalg "galleribilder" av fugl.


Stellerand og ærfugl, Grønsteinodden 26. februar.                                Foto: Georg Bangjord


Ærfugl og praktærfugl, Kapp Martin 25. februar.                                 Foto: Georg Bangjord


Teist, Nordenskiöldkysten 26. februar.                                                 Foto: Georg Bangjord


Lomvi, Bjørnøya, 29. juli.                                                                           Foto: Odd Kindberg

 
Leucistisk fjæreplytt, Bjørnøya, 28. juli.                                                  Foto: Odd Kindberg


Fjelljo, Bjørnøya, 28. juli.                                                                      Foto: Odd Kindberg