Svalbardrype i vindusposten på kontoret til Atle Brekken, Gruve 7, 18. desember. Foto: Atle Brekken


Teist, Ny-Ålesund 10. oktober. Foto: Mathias Bjerrang


Steinskvett, Longyearbyen 4. oktober. Foto: Mikael Lagerborg


Steinskvett, Ny-Ålesund 3. oktober. Foto: Mathias Bjerrang


Polarsisik, Adventpynten, 15. september. Foto: Georg Bangjord


Hvitkinngås, Sassendalen 28. august. Foto: Per Andreassen


Lappspurv, Hundegården, Longyearbyen 4. august. Foto: Eirik Grønningsæter


Heilo, Adventdalen 19. juli. Foto: Roger Wingan


Polarsnipe, Sassendalsdeltaet 16. juli. Foto: Roger Wingan


Polarsnipe, Sassendalsdeltaet 16. juli. Foto: Roger Wingan


Rødnebbterne, Hotellneset 14. juli. Foto: Michael J. Y. Foley


Tyvjo, rødnebbterne og hvitkinngås, Adventdalen 11. juli. Foto: Michael J. Y. Foley


Brunnakke, Adventdalsdeltaet 27. juni. Foto: Stig Hammer


Polarmåke og sildemåke, Adventdalsdeltaet 25. juni. Foto: Stig Hammer klikk her for flere bilder


Alaskasnipe, Sassendalen 26. juni. Foto: Georg Bangjord


Alaskasnipe, Sassendalen 26. juni. Foto: Georg Bangjord


Hvitkinngås, Sassendalen 26. juni. Foto: Georg Bangjord


Ringnebbmåke, Adventdalsdeltaet 20. juni. Foto: Stig Hammer


Ringnebbmåke, Adventdalsdeltaet 20. juni. Foto: Georg Bangjord


Alaskasnipe, Bjørnøya, 14. juni. Foto: Eirik Torp


Svartand og ærfugl. Russehamna, Bjørnøya 20. juni. Foto: Erik Torp


Kanadahettemåke, Adventfjorden 12. juni. Foto: Eirik Grønningsæter. 


Kanadahettemåke, Adventfjorden 12. juni. Foto: Eirik Grønningsæter. 


Sandløper, Småbåthamna, Adventfjorden 11. juni. Foto: Inge Bakkeland


Sandløper, Småbåthamna, Adventfjorden 11. juni. Foto: Inge Bakkeland


Svømmesnipe, Lomdammen, Adventdalen 11. juni. Foto: Stig Hammer


Alaskasnipe, Sekken, Bjørnøya, 10. juni. Foto: Eirik Torp


Kanadahettemåke, Laguna, Hotellneset 9. juni. Foto: Stig Hammer.  Ny art for Svalbard!


Krykkje, teist og kanadahettemåke. Adventdalsdeltaet, 9. juni. Foto: Stig Hammer


Småspove. Adventdalsdeltaet, 9. juni. Foto: Stig Hammer


Steinskvett, ved Hundegården, Adventdalsdeltaet, 4. juni. Foto: Tiina Kilpeläinen


Tyvjo, Hotellneset 1. juni. Foto: Inge Bakkeland


Polarmåke, Adventfjorden 1. juni. Foto: Inge Bakkeland


Steinvender, Hotellneset 1. juni. Foto: Inge Bakkeland

 


Grønlandsmåke, Vestpynten, Adventfjorden 30. mai. Foto: Edwin Winkel


Polarsvømmesnipe, Adventdalen 30. mai. Foto: Inge Bakkeland


Gravand og hvitkinngås. Adventdalen 29. mai. Foto: Stig Hammer


Gravand. Adventdalen 29. mai. Foto: Stig Hammer


Polarsvømmesnipe, Adventdalen 29. mai. Foto: Stig Hammer


Stjertand, Adventdalen 29. mai. Foto: Inge Bakkeland


Grønlandsmåke, Hotellneset, Adventfjorden 30. mai. Foto: Edwin Winkel


Ringgås, B.b.bernicla, Adventdalen 28. mai. Foto: Stig Hammer


Ringgås, B.b.hrota, Adventdalen 28. mai. Foto: Stig Hammer


Smålom, Adventdalen 28. mai. Foto: Stig Hammer


Sildemåke?, Adventdalen 28. mai. Foto: Inge Bakkeland


Sildemåke?, Adventdalsdeltaet 28. mai. Foto: Stig Hammer


Sildemåke?, Adventdalsdeltaet 28. mai. Foto: Stig Hammer


Tyvjo, Bjørndalen 28. mai. Foto: Inge Bakkeland


Smålom, Adventdalen 28. mai. Foto: Inge Bakkeland


Ringgås og hvitkinngås, Adventdalen 28. mai. Foto: Inge Bakkeland


Ismåke, Adventdalsdeltaet 22. mai. Foto: Mathias Bjerrang


Kortnebbgås. Adventdalen 22. mai. Foto: Stig Hammer


Kortnebbgås og fjæreplytt, Hotellneset 20. mai. Foto: Mathias Bjerrang


Toppand. Småbåthamna, Adventfjorden 21. mai. Foto: Stig Hammer


Kortnebbgås, Adventdalen 21. mai. Foto: Mathias Bjerrang


Snøgås, Adventdalen 20. mai. Foto: Stig Hammer


Ismåke, Adventdalsdeltaet 20. mai. Foto: Stig Hammer


Fjæreplytt, Hotellneset 20. mai. Foto: Mathias Bjerrang


Snøgås, kanadagås og kortnebbgås. Fivelflya 20. mai. Foto: Stig Hammer


Snøgås, kanadagås og kortnebbgås. Fivelflya 20. mai. Foto: Stig Hammer


Svalbardrype, Bjørndalen 19. mai. Foto: Stig Hammer


Stjertand. Laguna, Hotellneset. 19. mai. Foto: Stig Hammer


Sandlo. Adventdalsdeltaet 18. mai. Foto: Stig Hammer


Sildemåke?. Adventdalsdeltaet 18. mai. Foto: Stig Hammer. KLIKK PÅ BILDE.


Kortnebbgås og hvitkinngås "i tog" over Bjørndalen 17. mai. Foto: Mathias Bjerrang


Adventdalen er fortsatt i vinterdrakt idet gjessene ankommer for fullt. Foto: Stig Hammer


Krikkand. Laguna på Hotellneset. 16. mai. Foto: Stig Hammer


Kortnebbgås. Hotellneset. 16. mai. Foto: Stig Hammer


Polarmåke, Adventfjorden 10. mai. Foto: Stig Hammer


Havelle. Adventfjorden 10. mai. Foto: Stig Hammer


Havelle. Adventfjorden 10. mai. Foto: Stig Hammer


Havelle. Adventfjorden 10. mai. Foto: Stig Hammer


Hybrid praktærfugl x ærfugl?. Adventfjorden 9. mai. Foto: Stig Hammer. KLIKK PÅ BILDE


Ærfugl. Adventfjorden 7. mai. Foto: Stig Hammer


Teist. Adventfjorden 7. mai. Foto: Stig Hammer


Ærfugl og praktærfugl. Adventfjorden 6. mai. Foto: Stig Hammer


Praktærfugl. Adventfjorden 6. mai. Foto: Stig Hammer


Ærfugl. Adventfjorden 6. mai. Foto: Stig Hammer


Gråmåke, søppelanlegget Bolterdalen-Adventdalen 2. mai. Foto: Stig Hammer


Gråmåke og polarmåker, søppelanlegget Bolterdalen-Adventdalen 2. mai. Foto: Stig Hammer


Hybrid polarmåke x gråmåke, Adventdalsdeltaet 2. mai. Foto: Stig Hammer

Bilder lagt inn i Artsobservasjoner finnes på denne linken:  
http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/images.aspx?lanid=21
 

Back to News 2008

Gallery Februar-April 2008
Gallery January 2008

Gallery 2007
Gallery 2006
Gallery 2005
Gallery, old LRSK-species