Fotogalleri, Svalbard 2008

Januar

Bildene er sortert etter dato.*


Polarmåke, krykkje og grønlandsmåke ved kaia i Longyearbyen 29. januar. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 23. januar. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 16. januar. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 15. januar. Foto: Stig Hammer


Alkekonge ved kaia, Longyearbyen 14. januar. Foto: Stig Hammer


Teist ved kaia, Longyearbyen 14. januar. Foto: Stig Hammer


Polarmåke ved kaia, Longyearbyen 9. januar. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke tar alkekonge ved kaia, Longyearbyen 4. januar. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 4. januar. Foto: Stig Hammer


Krykkje ved kaia, Longyearbyen 4. januar. Foto: Stig Hammer


Krykkje ved kaia, Longyearbyen 4. januar. Foto: Stig Hammer


Dykkende teist ved kaia, Longyearbyen 4. januar. Foto: Stig Hammer


Dykkende teist ved kaia, Longyearbyen 4. januar. Foto: Stig Hammer


Dykkende teist ved kaia, Longyearbyen 4. januar. Foto: Stig Hammer


Dykkende alkekonge ved kaia, Longyearbyen 2. januar. Foto: Stig Hammer


Dykkende alkekonge ved kaia, Longyearbyen 2. januar. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 2. januar. Foto: Stig Hammer


Teist ved kaia, Longyearbyen 2. januar. Foto: Stig Hammer


Teist ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer


Alkekonge ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer


Teist ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer


Teist ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer


Dykkende Alkekonge ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer


Alkekonge og teist ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer


Alkekonge ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer


Teist ved kaia, Longyearbyen 1. januar. Foto: Stig Hammer

Back to News 2008

Gallery 2007
Gallery 2006
Gallery 2005
Gallery, old LRSK-species