Hvilken art?

Anda opptrer i lag med et par av krikkand ved hundegården i Adventdalsdeltaet 21.-23. mai 2007.

Alle foto's: Stig Hammer