Fotogalleri

Bilder tatt på Svalbard i 2007

Bildene er sortert etter dato.*


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 31. desember. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 31. desember. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 31. desember. Foto: Stig Hammer


Polarlomvi ved kaia, Longyearbyen 17. desember. Foto: Stig Hammer


Polarlomvi ved kaia, Longyearbyen 17. desember. Foto: Stig Hammer


Teist ved kaia, Longyearbyen 16. desember. Foto: Stig Hammer


Gulnebblom (1K) ved kaia, Longyearbyen 14. desember. Foto: Stig Hammer


Alkekonge ved kaia, Longyearbyen 14. desember. Foto: Stig Hammer


Alkekonge ved kaia, Longyearbyen 14. desember. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 14. desember. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 14. desember. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke ved kaia, Longyearbyen 14. desember. Foto: Stig Hammer


Teist ved kaia, Longyearbyen 14. desember. Foto: Stig Hammer


Teist under dykk ved kaia, Longyearbyen 14. desember. Foto: Stig Hammer


Grønlandsmåke (1K) ved kaia, Longyearbyen 7. desember. Foto: Inge Bakkeland


Grønlandsmåke (1K) ved kaia, Longyearbyen 7. desember. Foto: Inge Bakkeland


Teist (1K) ved kaia, Longyearbyen 7. desember. Foto: Inge Bakkeland


Gulnebblom (1K) ved kaia, Longyearbyen 30. november. Foto: Stig Hammer


Gulnebblom (1K) ved kaia, Longyearbyen 30. november. Foto: Stig Hammer


Gulnebblom (1K) ved kaia, Longyearbyen 24. november. Foto: Bjørn O. Frantzen


Gulnebblom (1K) ved kaia, Longyearbyen 24. november. Foto: Inge Bakkeland


Polarmåke ved kaia, Longyearbyen 24. november. Foto: Inge Bakkeland


Polarsisik, ombord i tråleren Havbris ved Storbanken 16. oktober. Foto: Andre Stein Dal


Jordugle, ombord i tråleren Havbris ved Hopenbanken 15. oktober. Foto: Jarle Gilleshammer


Satellittmerket hvitkinngås, Braveheart, ved Sveagruva 14. september. Foto: Mathias Bjerrang
Antenna kan sees ut fra ryggen på Braveheart som står til venstre i bilde.
Les om merkeprosjektet her: http://www.wwt.org.uk/text/266/barnacle_goose.html 


Havelle, Sveagruva 13. september. Foto: Mathias Bjerrang.


Svalbardrype, Sveagruva 12. september. Foto: Mathias Bjerrang. Klikk her eller på bilde for flere bilder!


Svømmesnipe, Trondsenneset, Sørkappøya, 8. september. Foto: Per Krokan


Buskskvett, Trondsenneset,Sørkappøya, 8. september. Foto: Oddvar Hagen


Hagesanger, Trondsenneset, Sørkappøya, 8. september. Foto: Oddvar Hagen


Hagesanger, Trondsenneset, Sørkappøya, 8. september. Foto: Per Krokan


Sandløper, Sørkappøya, 7. september. Foto: Oddvar Hagen


Kråke, Kikuthaugen, Sørkappland  5. september. Foto: Oddvar Hagen


Storjo, Sørkappøya, 3. september. Foto: Oddvar Hagen


Steinvender, Sørkappøya 3. september. Foto: Arild R. Espelien


Polarsnipe, Sørkappøya, 3. september. Foto: Oddvar Hagen


Polarsvømmesnipe, Sørkappøya, 2. september. Foto: Oddvar Hagen


Ringgås, Sørkappøya, 2. september. Foto: Oddvar Hagen


Buskskvett, Sørkappøya, 2. september. Foto: Oddvar Hagen


Fjæreplytt, 802 individ ble ringmerket på Sørkappøya dagene 1. til 9. september. Foto: Georg Bangjord


Tyvjo, Sørkappøya, 2. september. Foto: Oddvar Hagen


Fjæreplytt, Sveagruva 2. september. Foto: Mathias Bjerrang. 


Polarsvømmesnipe, Adventdalen 2. september. Foto: Bjørn O. Frantzen


Fjæreplytt, Sørkappøya 1. september. Foto: Arild R. Espelien


Fjæreplytt, Sveagruva 1. september. Foto: Mathias Bjerrang


Polarsvømmesnipe, Adventdalen 31. august. Foto: Bjørn O. Frantzen


Alke (2K) og lunde. Nordenskiöldkysten 26.juli. Foto: Goetz Eichhorn


Ismåke, Sveagruva 26. juli. Foto: Mathias Bjerrang


Rødnebbterne, Sveagruva 26. juli. Foto: Mathias Bjerrang


Ismåke,
Sveagruva 20. juli 2007. Foto: Mathias Bjerrang


Hvitkinngås, Sveagruva 10. juli 2007. Foto: Mathias Bjerrang


Sabinemåke, Isfjorden 6. juli. Foto: Sigurd Bangjord.   PS! Tatt gjennom teleskop.


Stellerand, Smeerenburg, Amsterdamøya 3. juli. Foto: Tom Lawson


Polarsnipe, Smeerenburg, Amsterdamøya 3. juli. Foto: Barry Chapman


Svalbardrype, Longyearbyen 30. juni. Foto: Georg Bangjord


Ærfugl, Adventdalen 28. juni. Foto: Bjørn O. Frantzen


Rustsnipe, ved Kobbebukta, Bjørnøya 27. juni. Foto: Thomas Bentsen.


Rustsnipe, ved Kobbebukta, Bjørnøya 27. juni. Foto: Thomas Bentsen.


Alaskasnipe, Adventdalen ved Todalen 27. juni. Foto: Patrice Petit


Praktærfugl, Adventdalen, 25. juni. Foto: Patrice Petit


Hvitkinngås, ved Hotellneset 24. juni. Foto: Terje Leren


Polargås, Sigridholmen, Kongsfjorden 23. juni. Foto: Kjell Tore Hansen


Sabinemåke, Adventdalsdeltaet 21. juni. Foto: Stig Hammer.


Snøspurv, Longyearbyen 17. juni. Foto: Bjørn O. Frantzen


Alaskasnipe, Adventdalen 14. juni. Foto: Stig Hammer  KLIKK PÅ BILDE FOR Å FÅ FLERE...


Svarthalespove, Adventdalen 10. juni. Foto: Inge Bakkeland.


Polarmåke, søppelfyllinga Adventdalen 8. juni. Foto: Bjørn O. Frantzen


Stjertand, Adventdalen 7. juni. Foto: Stig Hammer


Havelle, Adventdalsdeltaet 7. juni. Foto: Stig Hammer


Sildemåke, Adventdalsdeltaet 6. juni. Foto: Stig Hammer


Heilo, Longyearbyen 4. juni. Foto: Bjørn Frantzen


Alaskasnipe, Adventdalen 3. juni. Foto: Inge Bakkeland.


Kvinand, Adventdalen 2. juni. Foto: Inge Bakkeland.


Havelle, ved hundegården, Adventdalsdeltaet 1. juni. Foto: Inge Bakkeland.


Steinvender, Adventdalen 1. juni. Foto: Inge Bakkeland.


Heilo, Campingen ved Hotellneset 31. mai. Foto: Inge Bakkeland.


Tyvjo, Longyearbyen 31. mai. Foto: Inge Bakkeland.


Fjæreplytt, Adventdalsdeltaet 30. mai. Foto: Mikael Lagerborg


Kortnebbgås, rødstilk og stokkand. Adventdalen 29. mai. Foto: Stig Hammer.


Sørkapplaguna ved lavvann. 28. mai. Foto: Mikael Lagerborg


Polarsnipe, Sørkapplaguna 28. mai. Foto: Mikael Lagerborg


Alaskasnipe, Adventdalen 29. mai. Foto: Stig Hammer.


Ærfugl og svarthalespove ved hundegården, Adventdalsdelaet 27. mai. Foto: Mikko Vihtakari


Kortnebbgås, Adventdalen 26. mai. Foto: Stig Hammer.


Ringgås, Vårsolbukta 26. mai. Foto: Inge Bakkeland


Sædgås, Adventdalen 26. mai. Foto: Stig Hammer. KLIKK PÅ BILDE FOR MER INFORMASJON.


Fjellrev og hvitkinngås, Vårsolbukta 26. mai. Foto: Inge Bakkeland


Toppand, ved kaia Longyearbyen, Adventfjorden. 23. mai. Foto: Bjørn Frantzen


Svarthalespove, ved hundegården, Adventdalsdeltaet 23. mai Foto: Stig Hammer


Stokkand, ved Isdammen, Adventdalen 23. mai. Foto: Stig Hammer


Knekkand, Adventdalsdeltaet 21. mai. Foto: Stig Hammer. Klikk på bilder for flere bilder.


Småspove, Adventdalsdeltaet, 20. mai. Foto: Stig Hammer.


Sildemåke, Adventdalsdeltaet, 20. mai. Foto: Stig Hammer.


Myrsnipe, ved Isdammen, Adventdalen. 20. mai. Foto: Inge Bakkeland


Toppand, Laguna ved Hotellneset 19. mai. Foto: Inge Bakkeland


Hvitkinngås, Adventdalen 18. mai. Foto: Inge Bakkeland


Storspove,  Adventdalen 18. mai. Foto: Stig Hammer


Toppand, Sveagruva 17.mai. Foto: Mathias Bjerrang


Svalbardrein, kortnebbgås og fjellrev. Sveagruva. Foto: Mathias Bjerang


Grågås, Adventdalen 16. mai. Foto: Inge Bakkeland


Kortnebbgås, Adventdalen 16. mai. Foto: Inge Bakkeland


Storspove, Adventdalen 15. mai. Foto: Inge Bakkeland


Tundragås, Adventdalen 15. mai. Foto: Christiane Hübner


Tundragås, Adventdalen 15. mai. Foto: Inge Bakkeland


Grågås, Hotellneset 14.mai. Foto: Stig Hammer


Sædgås, Adventdalen 13. mai. Foto: Stig Hammer


Grågås, Sveagruva 13.mai. Foto: Mathias Bjerrang


Snøgås og kortnebbgås, Adventdalen 13. mai. Foto: Stig Hammer


Kortnebbgås, Adventdalen 11. mai. Foto: Stig Hammer.


Praktærfugl, Advntfjorden 10. mai. Foto: Sven-Olof Johannesson 


Havhest, Fredheim 9. mai. Foto: Sven-Olof Johannesson 


Svalbardrype, 8. mai. Foto: Sven-Olof Johannesson 


Polarmåke, 7. mai. Foto: Sven-Olof Johannesson 


Snøspurv, Longyearbyen, 7. mai. Foto: Sven-Olof Johannesson 


Ismåke, Adventdalsdeltaet, 7. mai. Foto: Stig Hammer.


Tjeld, Adventdalsdeltaet, 7. mai. Foto: Stig Hammer.


Hettemåke, Adventdalsdeltaet 7. mai. Foto: Stig Hammer.


Rødvingetrost og snøspurv, Bjørnøya 5. mai. Foto: Dag Furberg Fjeld.


Praktærfugl, Vestpynten 4. mai. Foto: Stig Hammer.


Jernspurv, Stasjonen, Bjørnøya 4. mai. Foto: Dag Furberg Fjeld.


Jernspurv og linerle, Bjørnøya 4. mai. Foto: Dag Furberg Fjeld.


Hybrid gråmåke/polarmåke, søppelfyllinga, Adventdalen 3. mai. Foto: Stig Hammer.


Hybrid gråmåke/polarmåke, søppelfyllinga, Adventdalen 3. mai. Foto: Stig Hammer.


Gråmåke, søppelfyllinga, Adventdalen 2. mai. Foto: Stig Hammer.


Polarmåke, Sveagruva 20. april. Foto: Mathias BjerrangHavhest, polarmåke, praktærfugl og Svalbardrype ved Longyearbyen 27.-29. april. Foto: Espen Lie DahlHybrid ærfugl/praktærfugl, Vestpynten 28. april. Foto: Liv Åse Hellum Bangjord.


Hettemåke, Adventdalsdeltaet 28. april. Foto: Stig Hammer.


Gråmåke, søppelfyllinga, Adventdalen 27. april. Foto: Stig Hammer.


Snøspurv, Vestpynten, 24. april. Foto: Liv Åse Hellum Bangjord


Snøspurv, Vestpynten, 22.april. Foto: Liv Åse Hellum Bangjord


Snøspurv, Vestpynten, 22.april. Foto: Liv Åse Hellum Bangjord


Snøspurv, Longyearbyen 20. april. Foto: Stig Hammer.


Snøspurv, Longyearbyen 20. april. Foto: Stig Hammer.


Havelle og teist (vinterdrakt!), Adventfjorden 19. april. Foto: Inge Bakkeland.


Hybridmåke, gråmåke, polarmåke og krykkje. Kloakkutløp Adventdalsdeltaet 18. april. Foto: Stig Hammer.


Steinskvett, ved stasjonen, Bjørnøya. 17.april. Foto: Dag Furberg Fjeld.


Snøspurv, Stallen, Adventfjorden 16. april. Foto: Stig Hammer.


Ærfugl, Hotellneset 16.april. Foto: Stig Hammer.


Polarmåke, Adventdalsdeltaet, 16.april. Foto: Stig Hammer.


Polarmåke, Adventdalsdeltaet, 16.april. Foto: Stig Hammer.


Polarmåke, Adventdalsdeltaet, 16.april. Foto: Stig Hammer.


Polarmåke, Adventdalsdeltaet, 16.april. Foto: Stig Hammer.


Heilo, ved stasjonen, Bjørnøya. 15.april. Foto: Henning Simonsen.


Svalbardrype, Operafjellet 15. mars. Foto: Laurel Florence McFadden


Snøugle, Hiorthamn, Adventfjorden 6. mars. Foto: Ole-Petter Bjerrang


Svalbardrype, Gruve 3, 21. februar. Foto: Ove Bergersen


Svalbardrype, Gruve 3, 21. februar. Foto: Ove Bergersen


Teist, Bykaia, Adventfjorden 11. januar. Foto: Stig Hammer.


Teist, Bykaia, Adventfjorden 2. januar. Foto: Stig Hammer.


Teist, Bykaia, Adventfjorden 2. januar. Foto: Stig Hammer.


Teist, Bykaia, Adventfjorden 1. januar. Foto: Stig Hammer.


Teist, Bykaia, Adventfjorden 1. januar. Foto: Stig Hammer.


Teist, Bykaia, Adventfjorden 1. januar. Foto: Stig Hammer.