Teist

ved kaiene i Longyearbyen 24. og 29. november 2006. Alle foto: Stig Hammer