Snøspurv

Søppelfyllinga ved utløpet av Bolterdalen i Adventdalen, september 2006.

Alle foto: Stig Hammer