Snøspurv spiser fra utlagt mat ved Hopen meteorologiske stasjon 15. mai 2006. 
Foto: Kåre Holte Solhjell