Denne anda ble innsendt som snadderand, men mye tyder på at det er ei krikkand.

Gi kommentarer på artstilhørighet her: Georg Bangjord