HEIPIPLERKE

To heipiplerker hadde tilhold ved søppelfyllingen i Adventdalen/Bolterdalen fra 17. september.


Heipiplerke, Søppelfyllinga Bolterdalen-Adventdalen. 19. September. Foto: Stig Hammer


Heipiplerke, Søppelfyllinga Bolterdalen-Adventdalen. 18. September. Foto: Stig Hammer


Heipiplerke, Søppelfyllinga Bolterdalen-Adventdalen. 19. September. Foto: Stig Hammer


Heipiplerke, Søppelfyllinga Bolterdalen-Adventdalen. 17. September. Foto: Stig Hammer