Foto: Atle Coward Markussen

 

Fangst og ringmerking av fjæreplytt har høy prioritet under feltarbeidet høsten 2009


Ruser og mistnett utplassert i tangbelte nord for Trondsenneset for fangst av vadefugl, med vekt på fjæreplytt.

Tidligere rapporter fra feltarbeid på Sørkappøya
 
2006

 2007