Forekomst av et utvalg arter på Sørkappøya høsten 2009