Bilder fra Sørkappøya sommer - høst 2009


Bilde tatt fra helikopter etter utsettingen 6. juli.                                           Foto: Ken Pedersen


Ola Nordsteien og Kjetil Sigvaldsen i leiren 27. juli.                   Foto: Atle Coward Markussen


Leiren sett fra Trondsenneset 27. juli.                                          Foto: Atle Coward Markussen

Bildene under er tatt under et NP-oppdrag på øya den 18 august av Lena Nikolaisen

Alle bildene under er tatt av Kjetil og Ola